5 juni 1999 / 798 "De Witte Hond" 1979: Binnenweg 21, 2244 BA Wassenaar. 16 XV-216-{11}11. Christiaan Theodoor Franciscus Oetgens van Waveren Pancras Clifford, geb. 's-Gravenhage 28 juli 1948, zn. van Mr. Hendrikus Johannes Franciscus Oetgens van Waveren Pancras Clifford en Eugénie Marie Kraakman, tr. Os (bij Bergen, Noorwegen) 22 maart 1975 Wenche Schau Larsen, [1979: Wassenaar]16 Uit dit huwelijk, voor zover bekend: 1. Hendrikus Johannes Franciscus Oetgens van Waveren Pancras Clifford, geb. Wassenaar 22 dec. 1979 XV-216-{12}12. Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy, geb. 's-Gravenhage 11 febr. 1952, arts, longarts Holy Ziekenhuis te Vlaardingen, res.-1e luitenant-arts, zn. van Johannes Jacobus Bernardus Josephus Bouvy en Anna Hendrika Kuiper, tr. Ulvenhout 26 okt. 1979 Pauline Johanna Koene, geb. Dordrecht 6 april 1959, verpleegkundige, dr. van Theodoris Marie en Willempje Johanna Adriana Vink. [1990: Maasland] Uit dit huwelijk: (NP 74/1990) 1. Anne Pauline Bouvy, geb. Vlaardingen 2 febr. 1983. 2. Karlijn Wilhelmina Bouvy, geb. Vlaardingen 14 okt. 1987. XV-216-{12}14. Drs. Paulus Franciscus Bouvy, geb. Hilversum 18 jan. 1956, drs. wijsbegeerte, arts, psychiater Chr. Psych. Centrum Bloemendaal, zn. van Johannes Jacobus Bernardus Josephus Bouvy en Anna Hendrika Kuiper, tr. Rotterdam 21 dec. 1982 Drs. Alida Wilhelmina van der Panne, geb. Papendrecht 27 dec. 1950, drs. paedagogiek, projectmanager Kinderopvang te Rotterdam, dr. van Johannes en Trijntje Mulder. [1990: 's-Gravenhage] Uit dit huwelijk: (NP 74/1990) 1. Willem Hendrik Bouvy, geb. Rotterdam 13 juni 1983. 2. Jacoline Catharina Bouvy, geb. Rotterdam 27 maart 1985. 3. Frans Leonard Bouvy, geb. Rotterdam 20 juni 1986. XV-216-{12}21. Evert Jozséf Bouvy, geb. 's-Gravenhage 1 juli 1940, oud-merchandser Quaker Oats, sales manager Storm International te Hummelo, zn. van Evert Leo Bouvy en Ilona Szalay, tr. 's-Gravenhage 27 okt. 1966 Aletta Agnes Maria Boellaard, geb. Zeist 14 nov. 1943, wijkverpleegkundige, dr. van Lodewijk Adriaan Johannes en Everarda Petronella Kakebeen. [1990: Alphen aan den Rijn] Uit dit huwelijk: (NP 74/1990) 1. Evert Jeroen Bouvy, geb. Alphen aan den Rijn 8 okt. 1968, acquisiteur. [1990: Alphen aan den Rijn] XV-216-{12}31. Ir. Evert Jan Bouvy, geb. Den Helder 18 juni 1953, electrotechn. ing., accountmanager electriciteitsbedrijven, zn. van Hendrikus Johannes Bouvy en Adriana Maria Hovenkamp,